IQNA

May ayının 7-də, İİR-nın "Səba müəssisəsi"nin qalareyasında Quran hüsnxətt ustadı və məşhur incəsənətçi Səhmuddin Zəmaninin əsərləri sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

Hüsnxətt ustadı Səhmuddin Zəmaninin 45 illik incəsənət əsərlərini ehtiva edən və "Ayələri görmək üçün güzgü" adlanan sərginin açılış mərasimində incəsənət həvəskarları, insənət ustadları və Səba müəssisəsinin məsulları iştirak ediblər.