لیست پرونده ها
کافه محفل
کافه محفل به اخبار دورهمی اهالی کسب و کارهای نوین اسلامی و قرآنی می‌پردازد.
از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنرهای قرآنی؛

اولین کافه محفل با محوریت کارآفرینی اسلامی - قرآنی برگزار می‌شود

گروه اقتصاد ــ اولین کافه محفل با محوریت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی اسلامی - قرآنی، از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برگزار می‌شود.
در یک دورهمی دوستانه مطرح شد؛

ایده‌هایی برای کارآفرینی در حوزه اسلامی ــ قرآنی

گروه اقتصاد ــ تعدادی از دانش آموختگان و شاغلان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف عصر روز گذشته در فضایی دوستانه با محوریت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه اسلامی قرآنی ایده‌های خود را مطرح کردند؛ دورهمی برای طیفی از مهندس و کارمند تا دکتر و مدیر.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برگزار می‌شود؛

دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی

گروه اقتصاد ــ دومین کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» هفته آینده از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برپا می‌شود.
کافه محفل برگزار می‎کند؛

فیلم/ دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی

گروه چندرسانه‌ای ــ به همت مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» برگزار می‌شود و دانش آموختگان و شاغلان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف در فضایی دوستانه با محوریت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه اسلامی - قرآنی ایده‌های خود را مطرح می‌کنند.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

سومین «کافه محفل» برپا می‌شود

گروه اقتصاد ــ سومین کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» 24 آذرماه از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برپا می‌شود.

دورهمی کسب و کار‌های قرآنی

سومین کافه محفل «دورهمی کسب و کار‌های قرآنی» ۲۴ آذرماه، با حضور جمعی از فعالان کسب و کار‌های جدید در کافه پدرخوانده از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در سومین کافه محفل مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

ایده‌های نو برای کسب و کارهای قرآنی بررسی شد

گروه اقتصاد ــ سومین کافه محفل «دورهمی کسب و کارهای قرآنی» با به بحث گذاشتن ایده‌های نو و مشارکت در اجرای آن‌ها برگزار شد.
سومین کافه محفل مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

فیلم/ ایده‌های نو برای کسب و کارهای قرآنی

گروه چندرسانه‌ای ــ سومین کافه محفل «دورهمی کسب و کار‌های قرآنی» ۲۴ آذرماه، با حضور جمعی از فعالان کسب و کار‌های جدید در کافه پدرخوانده از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

چهارمین «کافه‌محفل» برپا می‌شود

گروه اقتصاد ــ چهارمین کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» هشتم دی‌ماه از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برپا می‌شود.
در چهارمین «کافه محفل» تشریح شد:

مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد ــ مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، عصر امروز در چهارمین «کافه‌محفل» میزبان شماری از علاقه‌مندان به کسب‌وکارهای قرآنی و استارت‌‌آپ‌ها در کافه «قرار» بود. در این گردهمایی مباحثی از جمله مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در اقتصاد اسلامی بحث شد.

چهارمین کافه محفل

چهارمین کافه محفل «دورهمی کسب و کار‌های قرآنی» ۸ دی‌ماه، با حضور جمعی از فعالان کسب و کار‌های جدید از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
چهارمین کافه محفل مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

فیلم/ مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در اقتصاد اسلامی

گروه چندرسانه‌ای ــ مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، عصر روز ۸دی‌ماه در چهارمین «کافه‌محفل» میزبان شماری از علاقه‌مندان به کسب‌وکارهای قرآنی و استارت‌‌آپ‌ها در کافه «قرار» بود. در این گردهمایی مباحثی از جمله مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در اقتصاد اسلامی بحث شد.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

پنجمین «کافه‌محفل» برپا می‌شود

گروه اقتصاد ــ پنجمین کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» 22 دی‌ماه از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، در «کافه‌ قرار» برپا می‌شود.
در پنجمین «کافه‌محفل» مطرح شد:

چگونگی به‌کارگیری تکنیک «اسکمپر» در کسب‌و‌کارهای قرآنی

گروه اقتصاد ــ پنجمین «کافه‌محفل»، عصر امروز 22 دی‌ماه، با حضور جمعی از علاقه‌مندان به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دینی و قرآنی، از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در «کافه قرار» برگزار شد.

پنجمین کافه محفل

پنجمین کافه محفل «دورهمی کسب و کار‌های قرآنی» امروز۲۲ دی‌ماه، با حضور جمعی از فعالان کسب و کار‌های جدید از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در پنجمین کافه محفل مطرح شد؛

فیلم/ تکنیک «اسکمپر» در کسب‌و‌کارهای قرآنی

گروه چندرسانه‌ای ــ پنجمین کافه محفل «دورهمی کسب و کار‌های قرآنی» ۲۲ دی‌ماه، با حضور جمعی از فعالان کسب و کار‌های جدید از سوی مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاددانشگاهی برگزار شد.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

ششمین «کافه‌محفل» برپا می‌شود

گروه اقتصاد ــ ششمین کافه محفل با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» ششم بهمن‌ماه، از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، در «کافه‌ قرار» برپا می‌شود.
در ششمین «کافه محفل» مطرح شد:

اهمیت اعتبارسنجی در کسب و کارهای نوپای قرآنی

گروه اقتصاد ــ ششمین «کافه‌محفل»، عصر امروز 6 بهمن‌ماه، با حضور جمعی از علاقه‌مندان به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دینی و قرآنی، از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در «کافه قرار» برگزار شد.
در ششمین «کافه محفل» مطرح شد:

فیلم/ اهمیت اعتبارسنجی در کسب و کارهای نوپای قرآنی

گروه چندرسانه‌ای ــ ششمین «کافه‌محفل» ۶ بهمن‌ماه، با حضور جمعی از علاقه‌مندان به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دینی و قرآنی، از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در «کافه قرار» برگزار شد.
از سوی مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی؛

هفتمین «کافه‌محفل» برپا می‌شود

گروه اقتصاد ــ مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور هفتمین کافه محفل را با عنوان «دورهمی کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» 27 بهمن‌ماه برپا می‌کند.

هفتمین دورهمی کافه محفل

هفتمین دورهمی کافه محفل با موضوع «کسب‌وکارهای نوپای قرآنی» شامگاه شنبه ۲۷ بهمن‌ماه در استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.
در هفتمین «کافه محفل» بررسی شد:

ایده‌هایی برای ارائه خدمات قرآنی بهتر به مشتریان/ اهداف راه‌اندازی قرآن‌استور

گروه اقتصاد ــ یکی از اقداماتی که در هفتمین کافه محفل مورد بررسی قرار گرفت، ارائه خدمات به علاقه‌مندان به خرید آسان قرآن در نقاط مختلف کشور و با کیفیت و قیمت مناسب به شکل اینترنتی بود.