۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - علیرضا معصومی
بازدید وزیر ارشاد از نمایشگاه قرآن کریم
حسن آقامحمدی
۱۳۹۸/۰۳/۰۳   - ۰۰:۵۶
ایکنا 16 ساله شد
طاهره بابایی، مصطفی تقاضایی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۲۳:۵۷
آشپزخانه و مهمان‌سرای حرم امام رضا (ع)
علیرضا معصومی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۲۰:۳۰
ایکنا در دوازدهمین روز نمایشگاه قرآن
مصطفی تقاضایی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۲۰:۱۵
یازدهمین روز نمایشگاه قرآن کریم
محمدجواد فرمانی، احسان طالب زاده، مصطفی تقاضایی، طاهره بابایی، حسن آقامحمدی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۱۹:۲۴
بخش هنری نمایشگاه بین المللی قرآن
محمدجواد فرمانی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۱۶:۴۴
اختتامیه طرح ملی بشارت ۱۴۵۲
محمدجواد فرمانی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲   - ۰۱:۵۸
ایکنا در یازدهمین روز نمایشگاه قرآن
مصطفی تقاضایی
۱۳۹۸/۰۳/۰۱   - ۲۲:۳۸
یازدهمین روز نمایشگاه قرآن کریم
حسن آقامحمدی، احسان طالب‌زاده، محمدجواد فرمانی
۱۳۹۸/۰۳/۰۱   - ۱۹:۲۳
گذری در بخش کودک نمایشگاه قرآن کریم
احسان طالب زاده
۱۳۹۸/۰۳/۰۱   - ۱۷:۳۲
عکس‌های منتخب ماه - اردیبهشت ۹۸
عکاسان ایکنا
۱۳۹۸/۰۳/۰۱   - ۱۴:۵۶
غرفه ایکنا در دهمین روز نمایشگاه قرآن کریم
طاهره بابایی
۱۳۹۸/۰۲/۳۱   - ۲۰:۳۴
نمایشگاه قرآن‌کریم به روز دهم رسید
حسن آقامحمدی، احسان طالب‌زاده، محمدجواد فرمانی
۱۳۹۸/۰۲/۳۱   - ۱۹:۳۶
نگاهی به بخش فروشگاهی نمایشگاه قرآن
محمدجواد فرمانی
۱۳۹۸/۰۲/۳۱   - ۱۹:۰۶
شب فرهنگی کردستان در نمایشگاه قرآن
حسن آقامحمدی
۱۳۹۸/۰۲/۳۰   - ۲۳:۵۹
غرفه ایکنا در نهمین روز نمایشگاه قرآن
طاهره بابایی
۱۳۹۸/۰۲/۳۰   - ۱۹:۴۳
نهمین روز نمایشگاه قرآن کریم
مصطفی تقاضایی، حسن آقامحمدی، محمدجواد فرمانی، طاهره بابایی
۱۳۹۸/۰۲/۳۰   - ۱۹:۰۵